Koszyk

Zadzwoń do nas: 713 673 331

Benefit, Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław Polska

Zwroty i reklamacje

V.                Reklamacje.

1.        Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

2.        W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.        Reklamacje z tytułu niezgodności towarów konsumpcyjnych z umową sprzedaży lub rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres:

 BENEFIT – Producent Bielizny

ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław 

4.        Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie. 
Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu  oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.

5.        Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie 14 dni 
od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

6.        Reklamowany towar Klient odsyła do Sprzedawcy na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.

7.        W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy i wolny od wad, wedle wyboru Klienta.

8.        Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz 
z kosztami dostarczenia towaru.

        FORMULARZ REKLAMACJI (pobierz)

  

VI.             Zwrot oraz wymiana towaru.

1.        W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży, jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Zwrot  zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.        Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość wymiany zakupionego towaru na produkt o innym rozmiarze lub kolorze (różnice w cenie zostaną uwzględnione) w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem wymiany zamówionego towaru na inny produkt oferowany przez Sprzedawcę jest brak zużycia towaru, posiadanie oryginalnych metek, brak jakichkolwiek zabrudzeń bielizny oraz zapakowanie towaru w oryginalne, nieuszkodzone pudełko.

3.        Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem (np. łącznie z poduszkami w biustonoszach lub strojach kąpielowych typu push-up) oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:

BENEFIT – Producent Bielizny

ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław 

4.        Do zwracanego lub wymienianego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz numer konta, na które Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar.

5.        Koszty związane z transportem zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient. DARMOWA WYMIANA – brak opłat za wysyłkę wymienianego produktu dotyczą tylko wysyłki do Paczkomatów Inpost od Sprzedawcy do Klienta.

FORMULARZ WYMIANY (pobierz)

FORMULARZ ZWROTU (pobierz)